No 6 (1957)

Proceedings of 6th Conference on Coastal Engineering, Gainesville, Florida, 1957.

This volume was originally published by the Council on Wave Research.
Editor: J. W. Johnson

Table of Contents

Conference Proceedings

J. W. Johnson
PDF
0
Charles S. Gilman, Vance A. Myers
PDF
1
Gordon E. Dunn
PDF
2
C. L. Bretschneider
PDF
3
Basil W. Wilson
PDF
4
D. Lee Harris
PDF
5
C. Ringe-Jorgensen
PDF
6
Lawrence A. Farrer
PDF
7
J. E. Prins
PDF
8
H. Arnold Karo
PDF
9
R. C. H. Russell, J. D. C. Osorio
PDF
10
J. G.H.R. Diephuis
PDF
11
J. G.H.R. Diephuis, J. G. Gerritze
PDF
12
Frank E. Snodgrass, Robert R. Putz
PDF
13
C. M. Verhagen
PDF
14
C. M. Snyder, R. L. Wiegel, K. J. Bermel
PDF
15
L. E. Borgman, J. E. Chappelear
PDF
16
J. W. Hoyle, G. T. King
PDF
17
J. A. Steers
PDF
18
J. Germain, G. Forest, P. Jaffry
PDF
19
G. E. Vincent
PDF
20
H. Lundgren, Torben Sorensen
PDF
21
Madhav Manohar
PDF
22
Carlos Krus Abecasis
PDF
23
Edwin W. Eden, Jr.
PDF
24
Frederick H. Zurmuhlen
PDF
25
Per Bruun, F. Gerritsen, W. H. Morgan
26
D. V. Joglekar, C. V. Gole, A. S. Apte
27
Manuel Diaz Marta
PDF
28
John H. Davis
PDF
29
W. Turner Wallis
PDF
30
W. Douglas Baines
PDF
31
Hans R. Kivisild
PDF
32
J. Goddet
PDF
33
J. Labetoulle, P. Peutot
PDF
34
Erman A. Pearson
PDF
35
Donald W. Hood
PDF
36
G. A. McCammon
PDF
37
H. Morgan Noble
PDF
38
J. J. Leendertse
PDF
39
J. W. Johnson
PDF
40
Thorndike Saville, Jr.
PDF
41
F. Wassing
PDF
42
Lorenz G. Straub, John B. Herbich, C. E. Bowers
PDF
43
Lorenz G. Straub, C. E. Bowers, John B. Herbich
PDF
44
M. W. Aartsen
PDF
45
Robert O. Reid
PDF
46
W. E. Paranathala
PDF
47
F. E. Richart, Jr., J. H. Schmertmann
PDF
48
Leonardo Zeevaert
PDF
49
Parker D. Trask, James E. H. Close
PDF
50
R. L. Wiegel, K. E. Beebe, R. A. Dilley
PDF
51
J. T. O’Brien, D. I. Kuchenreuther
PDF
52
A. E. Bretting
PDF
53
Peter Engelmann
PDF
54